Från 1888 fram till idag.Foto: Helsingfors Stadsmuseum

Grand Residence 21, har sedan det byggdes, varit en viktig och stolt del av Finlands kulturella arv och historia.